Fiyat Talep

YASAL BİLDİRİM

Külliye  Organizasyon Web Sitesi Kullanım Koşulları
Külliye Organizasyon Web Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

http://www.kulliye.com.tr  Web sitesinin sahibi KÜLLİYE ORGANİZASYON olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi KÜLLİYE ORGANİZASYON' a aittir. 
İşbu site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi KÜLLİYE ORGANİZASYON’ a ait olup, siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım 
kurallarını kabul etmiş bulunuyorsunuz. 

İşbu siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İstanbul 
Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. KÜLLİYE ORGANİZASYON' un, kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 
Web Sayfasında Değişiklik Yapma Hakkı


KÜLLİYE ORGANİZASYON işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara 
gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin 
kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. 
 

KÜLLİYE ORGANİZASYON, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sayfa üzerinden izinsiz, hackleme yolu veya benzeri yöntemlerle  yapılan reklam vb şeyler ile doğabilecek,

hırsızlık, imha veya izinsiz olarak başkalarının kayıtlarına girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.


Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyarı


http://www.kulliye.com.tr  Web Sitesi’nin sahibi KÜLLİYE ORGANİZASYON ’dur. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler 
ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu KÜLLİYE ORGANİZASYON ' un 
ya da KÜLLİYE ORGANİZASYON' un lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. KÜLLİYE ORGANİZASYON ’dan önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web 
sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, 
yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, 
basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

KÜLLİYE ORGANİZASYON, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle,

haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. KÜLLİYE ORGANİZASYON, Bu siteye 
ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile KÜLLİYE ORGANİZASYON' un kullanımı/ziyareti sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, 
mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

 
Lisans Numarası : 522171057019 - Modlin  ( Türkiye - A.Uzun )
Lisans Tarihi : 02 Temmuz 2010